Úrazy | Veterinární ordinace a chovatelská stanice VÝMAŘI

ÚRAZY

Nejčastěji jsou to autoúrazy, úrazy při lovu (střelné rány, poranění divočákem), napadení psem nebo jiným zvířetem (např. kopnutí koněm) tonutí – zvláště nebezpečná při prolomení ledu, různé pády apod.

Před tím, než raněného psa odvezete na veterinární pracoviště, je potřeba zajistit mu první pomoc, a to v tomto pořadí:

1.Zkontrolujeme dýchací cesty.  Zajistíme jejich průchodnost odstraněním zvratků, krve, ciích těles.

2.Zkontrolujeme tep na vnitřní straně stehna nebo údery srdce na hudním koši (levá strana těla v úrovni lokte). Pokud srdce nepracuje zahájíme srdeční masáž – 3-4 rychlá stlačení hrudníku v oblasti srdce, a to tak dlouho, dokud srdce nezačne pracovat

3.Pokud jsou dýchací cesty průchodné a srdce tluče. Kontrolujeme, jak pes dýchá (zrychlený nebo pomalený dech). Stav hrudní stěny. Při jejím protržení (bodná, střelná rána, zlomená žebra) a vniku pneumotoraxu, kdy vzduch vniká do hrudní dutiny, okamžitě provedeme bandáž hrudníku neprodyšným materiálem (igelitový sáček) a pevně ovážeme obinadlem

4.Tepenné krvácení

Pokud rány vystřikuje jasně červená krev, stlačíme tepnu obinadlem nebo alespoň do rány vložíme gázu nebo i kapesník.

Jako tlakový obvaz můžeme použít například balíček papírových kapesníků a šálu podobně. Cokoli podobného, co v daném okamžiku najdeme po kapsách může posloužit tomuto učelu.

5.Šok

Po úraech nastupuje většinou hypovolemický šok působený snížením krve v krevním oběhu.

Důležitá je termostabiliace (psa zabalit do termfolienebo deky)

6.kontrolujeme hlavu – otevřené rány překryjeme rouškou či obvazem. Při podezření na poranění mích y (ztráta pohyblivosti a citlivosti zadních nebo i předních končetin) přepravíme psa na veterinární pracoviště na pevné podložce.

Při poskytování první pomoci vždy postupujeme vždy podle tohoto A CRASH plánu (z angličtiny airway, circulation, respiration,abdomen, shock, head). Je tedy nutné vždy ajistit prúchodnění dýchacích cest a práci srdce a pak se teprve věnovat ošetření krvácejících ran.

Následuje vždy ošetření na veterinárním pracovišti. Správně poskytnutá první pomoc a rychlé zajištění lékařské péče jsou základem pro zvládnutí život ohrožujících stavů.

Rychlé ošetření má význam i v případě nejrůznějších kousných a jiných poranění. Pokud je rána ošetřena, co nejdříve (nejdéle do 6-8 hod po úraze) je velmi dobrá šance na dobré zhojení bez závažnějších komplikací.

Stejně důležitá je pak následná poúrazová péče, kdy musíme zajistit, aby si pes rány nelízal a nepoškozoval (ochranné límce, oblečky), pravidelné podávání léků předepsaných veterinářem (antibiotika, protizánětlivé léky), péče o ránu čištění, převazy a kontroly u veterinárního lékaře