Pyometra | Veterinární ordinace a chovatelská stanice VÝMAŘI

Pyometra

Pyometra neboli hnisavý zánět dělohy je velmi závažné smrtelně nebezpečné onemocnění fen. V případě podezření na pyometru je nutné okamžitě vyhledat veterinárního lékaře, protože mimo jiné hrozí i nebezpečí prasknutí zánětem oslabené stěny dělohy, zaplavení organismu patologickým obsahem s následnou sepsí nebo k vykrvácení feny.

Hlavními příznaky pyometry jsou – zvýšená žíznivost, zvýšené močení, bolesti břicha –fena chodí nahrbená, pohybuje se neochotně, při uléhání se snaží si ulevit. Dalšími příznaky jsou apatie, zvracení, odmítání potravy. Může (nemusí) být zvýšená teplota.

Do určité míry méně nebezpečná (už proto, že je lépe laicky diagnostikovatelná, ale také proto, že dochází alespoň částečně k odchodu patologického obsahu z těla). Je tzv. otevřená forma, kdy můžeme pozorovat výtok z rodidel. Výtok je hustý, šedý,hnědý nebo nažloutlý páchnoucí, může být i s krví.

Závažnější je forma uzavřená, kdy se hnis hromadí v děloze, ale děložní krček je uzavřen a obsah nemůže z dělohy vytékat. Zde hrozí již zmiňovaná ruptura dělohy.

Na tomto místě je nutno znovu upozornit na riziko hormonálních preparátů (zvláště starší generace) na přerušení nechtěného krytí. Jedním z jejich nežádoucích účinků je riziko vzniku zánětů dělohy. Pyometra vzniká v důsledku nadměrné hormonální stimulace sliznice dělohy. V děloze dochází ke zvýšené produkci sekretu, který se následně infikuje bakteriemi.

Predisponovány k onemocnění jsou starší fenky, feny, které neměly štěňata a feny trpící falešnými březostmi. K zánětu dělohy, může také dojít při zadržení lůžka po porodu, při poranění při porodu, při odumřelém štěněti, které nebylo včas vybaveno z dělohy.

Léčba může probíhat konzervativně (antibiotika a léky na podporu vypuzení patologického obsahu).  Ne vždy se tímto způsobem daří onemocnění zvládnout, a navíc má tendenci recidivovat (opakovat se), a tak je většinou veterinářů doporučováno chirurgické řešení. Pokud již s fenou neplánujete další chov, je toto řešení jistě namístě.

 Riziko recidivy po konzervativním ošetření snižuje březost, a proto se doporučuje fenu po přeléčení pyometry při následujícím hárání připustit