Přehřátí, úpal a úžeh | Veterinární ordinace a chovatelská stanice VÝMAŘI

Přehřátí, úpal a úžeh

Při přehřátí dochází k zvýšení teploty těla a až k fatálnímu poškození tělesných funkcí – dýchacích, oběhových a zpomalují se nebo úplně zastavují některé metabolické pochody.

Úžeh – sluneční paprsky působí přímo na psa, dochází k přehřátí centrální nervové soustavy a k překrvení mozku. K tomu může dojít na výstavě, při výcviku v poli, na vycházce a podobně.

Úpal – v horkém a vlhkém prostředí organismus začne ztrácet schopnost termoregulace a neodvádí teplo. Nejčastěji k tomu dochází v uzavřeném prostoru v autě nebo přepravce. Zvláště auta jsou v tomto směru nebezpečná – v horkém letním dni stačí k přehřátí opravdu jen pár minut v nevětraném autě.

Důležité je při stavbě kotce zajistit, aby zde měl pes stinné místo.

Pes se ochlazuje ventilací (dechem), nebezpečné v tomto směru mohou být i náhubky.

Oba stavy bezprostředně ohrožují psa na životě a je nutné je bezodkladně řešit. Příznaky i první pomoc jsou v obou případech stejné.

Příznaky přehřátí:

Mezi nejčastější a na první pohled zjevné příznaky přehřátí patří:

Zvýšená tělesná teplota nad 39C

Zrychlené nebo ztížené dýchání

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep

Nadměrné slinění

Zvracení

Vratká chůze

Kolaps, mdloby

Svalový třes, křeče

První pomoc:

Pokud máme možnost, snažíme se psa odvést do stínu a do chladnějšího prostředí.

Tělo POZVOLNA ochlazujeme. Ideální je VLAŽNÁ sprcha. Pokud tuto možnost nemáme, zabalíme psa do vlhkých ručníků nebo deky. K ochlazení pomůže také potření alkoholem v tříslech, podpaží a na tlapkách (odpařovací ochlazení), popř. chladíme ledem zabaleným do ručníku (v případě nouze využijeme např. sáčky s mraženou zeleninou apod).

Psa nenutíme pít násilím, ale podáváme mu chladnou (nikoli ledovou) vodu.

V případe těžkého přehřátí je vhodné vyhledat veterináře a nechat psa zkontrolovat, popř. podat infuzi, protože přehřátí může vyvolat poruchy řady orgánů (např. srdce, ledviny) s trvalými následky.

Je třeba mít na paměti, že psi, kteří tepelná šok už jednou prodělali jsou k tomuto stavu náchylnější a vyvolávajícím impulsem mohou být i relativně nižší teploty a kratší expozice.

Prevencí je vyhýbání se situacím, kdy může k přehřátí dojít – venčení a výcvik v horkých dnech, v žádném případě nenechávat psa zavřeného v autě i po velmi krátkou dobu. Často jsme svědky kolapsů a přehřátí psů při výstavách v uzavřených halách. Zde je třeba psa co nejčastěji venčit a podávat dostatečné množství tekutin.  Při vystavování či zkouškách z výkonu v letních horkých dnech (lesní zkoušky) trávíme se psem co nejvíce času ve stínu, ochlazujeme ho poléváním vodou popř. umožníme koupel.