Dilatace a torze žaludku | Veterinární ordinace a chovatelská stanice VÝMAŘI

Dilatace a torze žaludku

GVD – gastrin dilatacion volvulus - syndrom dilatace a torze (tj. rozšíření a otočení) žaludku, je VELMI AKUTNÍ, ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCÍ STAV,  který vyžaduje bezodné chirurgické řešeni

Výmarský ohař patří mezi plemena výrazně predisponovaná k tomuto onemocnění

 A GVD patří mezi časté příčiny úhynu.

Fyziologickou příčinou syndromu  je prostorný hrudník, který umožňuje , aby se žaludek otočil kolem závěsného vazu. O ostatních příčinách se stále diskutuje. Patří mezi ně pohyb bezprostředně po nakrmení, nevhodná strava, uváděna je i genetická predispozice.

Při dilataci se žaludek zvětšuje hromadícím se plynem a v důsledku jeho otočení (torze) nemohou nahromaděné plyny odcházet. Žaludek naplněný plynem tlačí na orgány v dutině břišní i hrudní. Tlak na bránici ztěžuje dýchání, tlak na velké cévy vede k sníženému žilnímu návratu krve k srdci.Na celkovém zhoršení zdravotního  stavu se pochopitelně podílí i zaškrcení cév v místě přetočení. Dochází k přerušení krvení žaludeční stěny,stěna žaludku nekrotizuje, odumírá a celkový stav pacienta se rychle zhoršuje. Každá dilatace nemusí být provázena volvulem, ale vždy se jedná o velmi rizikový stav!

V případě sebemenšího podezření na GVD okamžitě se svým psem navštivte veterinární pracoviště, kde jsou schopni vám provést operaci ( je dobré již na  cestě  toto veterinární pracoviště telefonicky zkontaktovat a  informovat je o vašem podezření, aby byli na váš příjezd připraveni !), Nezdržujte se návštěvou veterináře, který není na podobný zákrok vybaven, pro „potvrzení diagnózy“ ani konzultacemi s dalšími chovateli. Jde skutečně o každou minutu.

 

Co signalizuje nástup GVD:

1.Zvětšené nafouklé břich, citlivé na dotek

2.Neproduktivní snaha o zvracení – pes sliní, snaží se zvracet

3.Bledé sliznice – při torzi dochází k zaškrcení cév a následně k oběhovému kolapsu

4.Další příznaky – apatie, nervozita, neklid, uléhání a vstávání, slabost, třes, pes zaujímá různé polohy, kterými si snaží ulevit,

Ne všechny příznaky musí být vždy vyjádřeny v plné míře !

Co můžete udělat pro to, abyste snížili riziko torze:

Zcela předejít riziku GVD nemůžeme, je možná ale určitá míra prevence:

1.Štěně ze zdravého chovu- genetická souvislost zatím nebyla potvrzena. Nicméně z praxe je známé, že určitých liniích je výskyt GVD častější, stejně jako u potomků rodičů, kteří GVD prodělali.

2.Krmení 2x denně v menších dávkách

3.Nepodávat najednou velké objemy krmiva

5.Granule namočit alespoň 2 hodiny před krmením

6.Klid při krmení a především po nakrmení – alespoň dvě hodiny

7.Sledování psa po nakrmení – torze se nejčastěji objevuje do 2- 3 hodin po nakrmení